Nu finns temakurs i nosework ute och öppen för anmälan!

Temakurs i detaljsök samt höga och låga sök finns nu utlagd under kursutbud. Välkomna med er anmälan!