Nya direktiv från SKK

På grund av SKK:s nya direktiv så kommer inga nya aktiviteter, tävlingar eller kurser att kunna erbjudas förrän tidigast i Juni 2020.

SKKs åtgärder mot covid-19
SENAST UPPDATERAD DEN 27 MARS 2020

Här samlar vi information om de åtgärder som Svenska Kennelklubben beslutat att vidta med anledning av coronavirusets spridning. Vi uppdaterar dessa sidor löpande.
Dessa beslut gäller tillsvidare och följs upp kontinuerligt av SKKs centralstyrelse, CS, och kansliets ledningsgrupp som noga följer utvecklingen och kommer att ta nya beslut när behov uppstår.

Inställd klubbverksamhet i SKK-organisationen
SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen.

Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.

Detta gäller från den 27 mars till och med 31 maj 2020, men beslutet kan förlängas vid behov.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.

Publicerat av