Vi värnar om våra medlemmar!

Vi värnar om våra medlemmar.
Vi tycker att alla ska få möjlighet att träna inomhus trots restriktionerna, därför ändrar vi priset i hallen till 100kr/timmen dygnet fram till 31januari 2021!
Vår förhoppning är att våra medlemmar ska ha möjlighet att träna ensamma iom prissänkningen och på så sätt löpa lägre risk för att smitta varandra.
Ni som redan har bokat hallen får, om ni vill, boka av och boka om er tid i bokningssystemet.
När ni tränar i hallen vill vi påminna om att torka av handtagen och lämna gärna hallen ett par minuter innan er tid är slut. Det för att undvika möten i dörren och på så sätt minska smittorisken.

Publicerat av