Årsmöte 2017

Dokument som behandlades under mötet:

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsplan 2017

Årsredovisning 2016

Budget 2017

 

Förslag på styrelse:

Val av ordförande för ett år: Veronica Lundberg
Val av kassör i styrelsen för ett år: Ida Skagerdal
Val av sekreterare i styrelsen för ett år: Myriam Persson
Val av tre ledarmöter: Johanna Karlsson, My Sackenreuther & Emelie Edlund
Val av en suppleant till styrelsen för ett år: Sara Lilja.

 

En motion inkom till mötet. Inga propositioner från styrelsen.