Belöningssystem för medlemmar

Under nästa styrelsemöte kommer det tas beslut om belöningssystem för medlemmar.