Regler för kurser

Linköpings hundungdom ger kurser för alla, oavsett ålder. Renras- eller blandrashund spelar inte heller någon roll. Det finns kurser för alla oavsett intresse och erfarenhet, du kan välja mellan kurser på kvällstid eller på helger. Våra kurser hålls i samverkan med Studiefrämjandet.

Medlemskap

Du som är medlem hos oss, annan Hundungdomsklubb eller hos Brukshundsklubben har rätt att gå kurs hos oss. Dock behövs lokalmedlemskap i Linköpings hundungdom om du är medlem i någon annan klubb/hundungdomsklubb än Linköpings hundungdom. Lokalmedlem kostar 40kr/år och du kan läsa mer om det och bli lokalmedlem HÄR. I mån av plats kan även ni som är medlemmar i annan SKK-ansluten klubb erbjudas möjlighet att gå kurs hos oss.

Agilitykurser

För att kunna gå agilitykurs hos oss måste ni ha så god allmänlydnad så att din hund kan vara lös på banan utan att springa fram till de andra hundarna på kursen. Framförallt får hunden naturligtvis inte ge sig på de andra hundarna. Om instruktören anser att hunden inte klarar detta kan ni stängas av från kursen. Ni kommer då naturligtvis att få resterande kursbelopp tillbaka och kan även erbjudas hjälp för att komma tillrätta med ev. problem.

På alla kurser gäller strikt ägaransvar, d v s om din hund gör nåt dumt så är du ansvarig. Vi rekommenderar starkt att hundarna ska vara vaccinerade och försäkrade.

Avbokning och sjukdom

Avbokning av kurs. Anmälan är bindande. För att avboka kurs och få tillbaka anmälningsavgiften ska antingen kursen avbokas senast 1 vecka innan kursstart så att reserver kan meddelas, eller så ska man kunna uppvisa veterinärintyg.

Vi har beslutat att tillämpa SKKs tävlingsregler för smittsamma sjukdomar även för lokaler och kurser. Detta innebär att om din hund t ex får kennelhosta eller umgås med en hund som har kennelhosta så måste du vänta fyra veckor efter att hostan slutat/efter att hundarna träffats innan du tar med hunden till klubben igen. Detta är självklart jättetrist för den som drabbas men det är för våra hundars säkerhet och för att minimera smittspridning. Om du går kurs bör du snarast kontakta instruktören och tala om att din hund insjuknat och i vad. Instruktören kan då erbjuda dig att t ex gå kursen utan hund, med lånad hund, gå nästa kurs eller återbetala del av kursavgiften.