Årsmöten

Årsmöte 2017

Klicka här för Inbjudan samt anmälan till årsmöte 2017

Handlingar som kommer att tas upp under årsmötet:

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsplan 2017

Årsredovisning 2016

Budget 2017

 

En motion har inkommit till styrelsen. Inga propositioner från styrelsen.

Dagordning

Förslag på styrelse

Val av ordförande i styrelsen för ett år. Veronica Lundberg
Val av kassör i styrelsen för ett år. Ida Skagerdal
Val av sekreterare i styrelsen för ett år. Myriam Persson
Val av tre ledamöter:
Johanna Karlsson
My Sackenreuther
Emelie Edlund
Val av en suppleant till styrelsen för ett år. Sara Lilja

Frida Johansson valdes till ledamot 2 år förra mötet. Sitter kvar.

_________________________________________________________________________

Här hittar du handlingar som gåtts igenom under våra års- och medlemsmöten.

Årsmöte 2016 (160218)

Årsmöte 2015 (150219)

Årsmöte 2014 (140227)

Årsmöte 2013 (130207)