Vad är Max 25?

Vad är Max 25-gruppen?

Max 25-gruppen gäller alla ungdomar och unga vuxna fram till och med det man fyller 25 år (samma definition av “ungdom” som SHU har, för 2019 gäller det personer födda 1994 eller senare). Inom gruppen anordnas samträningar, inspirationskvällar, workshops mm för ungdomar, det mesta är gratis.

Välkomna!