Verksamhetsplanering för Linköpings Hundungdom 2020

Linköpings Hundungdom har under 2019 investerat i diverse utrustning till den nya lokalen och till verksamheten. Dessa investeringar kommer förhoppningsvis kunna hjälpa verksamheten framåt och möjliggöra för flera aktiviteter.

Januari – juni 2020

Veckokurser:
Agility foundations

Nybörjaragility

Nosework nybörjare

Lydnad startklass/klass 1

Rallylydnad nybörjare

Valp/unghundskurser

Vardagslydnad/grundkurs

Freestyle/trick nybörjare

Mixkurs

Nosework fortsättning

Samträningar:

Samträningar fram till sportlovet i agility och efter den perioden så kommer eventuella månadens bana att komma igång. Under utesäsong så blir det veckans bana.

Max 25 gruppen

 Premilinärt träningspass i hallen och ute på gräsplanerna. 

 Övriga aktiviteter och träffar för max 25, tex äggjakt. 

Tävlingar som vi arrangerar:

28 februari. 2*Rallylydnad fortsättningsklass.

4 april. 2*HtM I, 1*HtM II och 1*HtM III.

5 april. 2*FS I, 1*FS II och 1*FS III.

21 maj. 2*Rallylydnad nybörjarklass och mästarklass.

Övrigt

Eventuellt Prova-på tillfällen för barn och ungdomar under påsklovet. 

Medelmsträff med med hinderutflytt och städning.

Juli – december 2020

Höstterminen är ännu svårare att förutspå. 

Veckokurser:

ca 4 agilitykurser

ca 2 noseworkkurser

Samträningar:

Agility, Freestyle/heelwork, rallylydnad, nosework och tävlingslydnad från och med oktober/november. Veckans bana under utesäsongen. 

Helgkurser:

Eventuellt, inget klart i dagsläget. 

Tävlingar:

Klubbmästerskap 2020

Nyårshoppet

Övrigt:

Eventuellt Prova-på tillfällen för barn och ungdomar under höstlovet.

Medelmsträff med med hinderinflytt och städning.

Eventuellt halloween och/eller julfest 

Verksamhetsplan: Under 2014-2015 har den sittande styrelsen tagit fram en mer omfattande verksamhetsplan som kontinuerligt revideras. 2019 års styrelse har fortsatt med att bearbetat denna verksamhetsplan. Styrelsen för 2020 fortsätter arbetet med att revidera verksamhetsplanen.

Linköping 2020-

Myriam Persson, Ordförande