Valberedning 2020

Hej klubbkompisar! Det börjar närma sig årsmöte och val av ny styrelse. Det är bland annat Anna Kågeman och Yvonne Öster som sitter som valberedning, och det är alltså dem ni ska kontakta för intresseanmälan och/eller frågor rörande klubbens styrelsearbete.

Styrelsens arbete är självklart oerhört viktigt för klubbens verksamhet, och vi vill ha engagerade och handlingskraftiga medlemmar till vår styrelse. Hör av dig om du vill visa intresse, tipsa om någon eller har något att lyfta fram som kan vara av intresse för oss.

Förutom styrelsemedlemmar ska vi också föreslå revisor och revisorsuppleant på mötet, samt att en valberedning ska väljas (valberedning föreslås inte av valberedningen). Input på dessa poster välkomnas också.

Tack på förhand! Det går bra att kontakta oss via Facebook, mail eller när vi ses på klubben!
anna.kageman@gmail.com
yvonne.oster013@gmail.com

Hälsningar, Valberedningen

Publicerat av