Funktionär på agilitytävling

Funderar du på att hjälpa till som funktionär på en agilitytävling? Varmt välkommen! En funktionär är guld värd för oss som arrangerande klubb – men står också inför en väldigt rolig stund tillsammans med andra som gillar hundar och hundsport!

På den här sidan förklaras de olika funktionärsposterna vid tävling för att ge en föraning om hur det går till.

När du anmäler dig som funktionär till funktionärsansvarig för en tävling planeras du in i ett schema utifrån de förutsättningar du har – man kan göra både mycket eller lite! Cirka nån vecka innan tävlingen skickas funktionärsschemat ut till de som anmält sig och du kan då se vilka poster du fått ansvar för och när du förväntas utföra dem. Tveka aldrig att fråga antingen tävlingsledare eller funktionärsansvarig om det är nåt som är oklart! Vi vill att det ska vara enkelt och roligt att vara funktionär hos oss – oasvett om du är nybörjare eller erfaren!

Glöm inte heller att alla medlemmar som hjälper till på klubben kan skriva upp tiden i vårt belöningssystem! Timmarna kan sedan bytas mot t.ex. klubbkläder eller halltimmar!

Funktionärsroller på agilitytävlingar

Domare
Domaren är vid officiella tävlingar alltid auktoriserad av Svenska Agilityklubben. Hen är tillsammans med Tävlingsledaren ytterst ansvarig för tävlingen. Domaren ansvarar för att hinderparken är godkänd och säker, samt dömer såklart de tävlande under loppen. Står ute på tävlingsbanan och visar olika tecken beroende på hur loppen går.

Tävlingsledare
Är tillsammans med domaren ansvarig för tävlingen och allt runt om. Är auktoriserad av Svenska Agilityklubben. Samordnar funktionärer inför tävlingen och ansvarar för systemet på AGIDA.

Speaker
En speaker sitter ofta vid banan tillsammans med andra funktionärerna. Speakerns uppgift är att i mikrofon annonsera t.ex. tid för banvandring, vilket ekipage som kliver på banan eller vara kommentator under loppen. Det är en fördel att vara lite showig och våga höras.

Inropare
Inroparen är en viktig funktionär för att tävlingen ska flyta på så bra som möjligt. Innan, under och efter banvandringar bör denne befinna sig vid inropartavlan för att assistera de tävlande att anmäla sig att de är på plats för sin start. Hen har en startlista med alla ekipage som ska in och försöker hela tiden hålla koll så att 3-4 startande åtminstone befinner sig i närheten för att gå in på banan när föregående börjar bli klar, allt för att effektivisera allt och undvika onödig väntan. Det är en fördel att känna igen många olika hundraser.

Ögon
Det kanske låter makabert att ha nån som ”är ögon”, men det är egentligen bara en person som har som uppgift att bara titta på vad domaren gör och visar för signaler. Ögat är den som vidarebefodrar den informationen muntligt till Skrivare och Dator för att det ska matas in i AGIDA. Det är en fördel att kunna fokusera på sin uppgift; att verkligen bara titta på domaren och inte ekipaget som springer sitt lopp.

Liten lathund för domarens tecken: en knuten hand rakt upp i luften betyder vägran, en hand med alla fingrar spretande betyder fem fel, och två korsade armar framför kroppen betyder att ekipaget är diskat.

Dator
Den som är ”dator” är den som manuellt matar in det tävlande ekipagets resultat i AGIDA. Informationen får hen från Ögonen och/eller Skrivaren. Man behöver inte oroa sig för att räkna ut tider eller nåt sånt, utan det hela är väldigt enkelt väl inne i systemet. Det är en fördel att inte vara livrädd för teknikens under.

Skrivare
Skrivaren är den som har direktkontakt med Ögonen och bör därför sitta nära för att inte missa någon muntlig information. Det är bra om Skrivaren upprepar det Ögonen säger för att därmed bekräfta att hen har hört och antecknat rätt. Skrivaren antecknar allt på en speciell lista på papper, som en backup om tekniken strular. Det är ofta skrivaren som håller koll på den automatiska tidtagingen. Efter att klassens alla starter har kört går skrivare och dator igenom listan för att dubbelkolla att de skrivit samma sak. Om det skiljer sig är det skrivarens anteckningar som gäller. Som skrivare är det en fördel att vara uppmärksam och noggrann.

Tidtagare
En tidtagare är räddningen om det tekniska strular! Hen är utrustad med ett tidtagarur och är placerad parallellt med starthindret vid ekipagets start. När hunden hoppar över bommen startar hen tiden och placerar sig sedan parallellt med sista hindret för att kunna stoppa tiden när hunden hoppar över det. Om hunden passerar starthindret utan att genomföra det korrekt ska tiden ändå startas när hunden passerar hindret. Vid disk kan tiden raderas, i övriga fall är det bra att spara tiden och dubbelkolla med sekretariatet att de har en tid från den elektroniska tidtagingen. Det är en fördel att vara lite tävlingsinriktad och utmana sig själv att försöka få en så lik tid som den elektroniska! 😉

Koppelbärare
Ibland är koppelbäraren och tidtagaren samma person, då båda befinner sig naturligt vid start och mål. Koppelbäraren behövs eftersom hundarna ska vara helt ”nakna” utan halsband/sele osv när de tävlar, och för att säkerställa att hundarna snabbt och enkelt kan kopplas upp efter avslutat lopp. Man bör tänka på att inte göra för mycket väsen av sig då det kan störa det tävlande ekipaget. Även att inte placera koppel mitt i förarens eller hundens väg är bra, då de annars riskerar att snubbla. Det är en fördel att gilla att gå mycket!

Hinderfixare
Du kanske har sett funktionärer som sitter vid sidan av banan på en stol och har det lite gött? Nå, de latar sig inte utan sitter på helspänn för att rätta till tunnlar som flyttar på sig under lopp, lägga upp bommar igen och andra saker som behöver fixas på banan under tävlingens gång. Som hinderfixare är det väldigt viktigt att kolla med domaren var och hur denne ska hjälpa till, t.ex. om en hoppbom faller som ska passeras två gånger – ska den läggas upp eller ej? Risken är att man hamnar i vägen för tävlingsekipaget! Det är en fördel att gilla att titta på häftig agility och vara uppmärksam på det som händer på banan.