Styrdokument

Här hittar du olika styrdokument som styrelsen har tagit fram för klubbens räkning. De uppdateras när ändringar sker i verksamheten.

Styrdokument för sektioner

Styrdokument för Klubbmästerskap

Styrdokument för fiket

Styrdokument för kurser

Styrdokument för samträningar

Styrdokument för sportdygn

Styrdokument för hundar i hallen vid tävling

Styrdokument för träningslokal och utomhusplaner

Styrdokument för instruktörer

Styrdokument för utbildningssektionen

Styrdokument för belöningar för prestationer under året