mötesprotokoll

Här samlar vi mötesprotokoll från framförallt styrelsemöten, men även andra sammanträden som t.ex. sektioner och arbetsgrupper. Alla protokoll från styrelsemöten finns även insatta i en pärm vid dörren i Anicura-hallen.

2023

2022