Årsmöte 2022

Datum: 26/2 2022
Tid:
Plats: Anicura-hallen

Mer information kommer!

Årsmöteshandlingar

  • Valberedningens förslag till val
  • Årsberättelse med resultat- och balansräkning
  • Inkomna motioner med klubbstyrelsens yttrande
  • Styrelsens propositioner
  • Revisorernas berättelse
  • Verksamhetsplan
  • Preliminär budget för kommande verksamhetsår