Årsmöte 2023

Datum: ej fastställt ännu.
Tid: ej fastställt ännu.
Plats: Anicura-hallen

Årsmöteshandlingar

  • Dagordning
  • Valberedningens förslag till val
  • Resultat- och balansräkning
  • Verksamhetsberättelse
  • Inkomna motioner med klubbstyrelsens yttrande
  • Styrelsens propositioner
  • Revisorernas berättelse
  • Verksamhetsplan
  • Preliminär budget för kommande verksamhetsår