Inställda aktiviteter pga kennelhosta

På grund av att många hundar, som tränat på klubben, är smittade av kennelhosta väljer vi att ställa in lördagens klubbmästerskap i Freestyle och Hoopers och flytta det framåt. Varje sektion kommer bestämma hur långt fram tävlingarna skjuts.

Vi kommer även att pausa samträningar fram till åtminstone 22/11 för att försöka minimera spridningen.

Går du en kurs för tillfället och din hund har träffat en hund med kennelhosta ber vi dig att stanna hemma 10 dagar från tillfället ni träffade den andra hunden för att vara säker på att din hund inte bär på smittan. Hunden kan alltså bära på smittan mellan 4-10 dagar utan att själv vara sjuk eller få symptom (Källa SVA).

Blir din hund sjuk eller har träffat en hund som är sjuk kontakta då din kursledare så kommer vi att återbetala kursavgiften för tillfället du missar.

Utöver det har vi även ändrat avbokningstiden på halltiderna och det kommer vara möjligt att avboka 3 timmar innan sin tid.

Om du har en hund som visar symptom på kennelhosta får hunden inte vistas på klubbens område, varken inne i hallen, i klubbstugan, utomhusplanerna eller rastas runt klubben, två veckor efter att hostan startade och är välkommen endast när hunden är symptomfri.

Läs mer om kennelhosta hos Statens Veterinärmedicinska Anstalt: Kennelhosta hos hund – SVA

Samträning VT23

Samträningen i vår är från februari-april. Varje sektion ansvarar för sin respektive vecka och det kommer info om vad som gäller för just den veckan. Vissa sektioner erbjuder ren träning medans vissa andra erbjuder tex blåbärstävling. Mer info om träffarna närmare inpå kommer läggas ut i vår FB-grupp.

Februari
1 Rallylydnad
8 Freestyle
15 Hoopers
22 Agility

Mars
1 Rallylydnad
8 Agility
15 Lydnad
22 Freestyle
29 NoseWork

April
5 Rallylydnad
12 Agility
19 Hoopers
26 Freestyle