Inställda aktiviteter pga kennelhosta

På grund av att många hundar, som tränat på klubben, är smittade av kennelhosta väljer vi att ställa in lördagens klubbmästerskap i Freestyle och Hoopers och flytta det framåt. Varje sektion kommer bestämma hur långt fram tävlingarna skjuts.

Vi kommer även att pausa samträningar fram till åtminstone 22/11 för att försöka minimera spridningen.

Går du en kurs för tillfället och din hund har träffat en hund med kennelhosta ber vi dig att stanna hemma 10 dagar från tillfället ni träffade den andra hunden för att vara säker på att din hund inte bär på smittan. Hunden kan alltså bära på smittan mellan 4-10 dagar utan att själv vara sjuk eller få symptom (Källa SVA).

Blir din hund sjuk eller har träffat en hund som är sjuk kontakta då din kursledare så kommer vi att återbetala kursavgiften för tillfället du missar.

Utöver det har vi även ändrat avbokningstiden på halltiderna och det kommer vara möjligt att avboka 3 timmar innan sin tid.

Om du har en hund som visar symptom på kennelhosta får hunden inte vistas på klubbens område, varken inne i hallen, i klubbstugan, utomhusplanerna eller rastas runt klubben, två veckor efter att hostan startade och är välkommen endast när hunden är symptomfri.

Läs mer om kennelhosta hos Statens Veterinärmedicinska Anstalt: Kennelhosta hos hund – SVA

Publicerat av