Klubbstuga

Här finns en kalender där det syns när klubbstugan är öppen eller om den är bokad för t.ex. en kurs.