Årsmöte 2024

Här kommer det senare under året dyka upp information om nästa årsmöte 2024.

Datum:
Tid:
Plats:

Årsmöteshandlingar

  • Dagordning
  • Valberedningens förslag till val
  • Resultat- och balansräkning
  • Verksamhetsberättelse
  • Inkomna motioner med klubbstyrelsens yttrande
  • Styrelsens propositioner
  • Revisorernas berättelse
  • Verksamhetsplan
  • Preliminär budget för kommande verksamhetsår