Funktionär i FS & HTM

Inropare kollar vilka som inte prickat av sig i anmälningen, tar bort dem från inropsschemat och informerar DJ & domare om strykningarna. Ser till att rätt personer är på planen respektive beredda att gå in på planen. Håller ibland hundkoppel medan rekvisita ställs in eller hjälper till att bära rekvisita. Om man kör olika in- och utfållor är inroparen oftast ansvarig för att flytta koppel och belöning till utfållan.

Springare hämtar protokoll från domarna och levererar till den som sköter poänginmatningen i Hundaktiv. Eftersom hen normalt är den enda som träffar domarna under pågående klass är hen också budbärare och fyller på domarnas förråd av t ex pennor om så behövs.

Hundaktivinmatare sitter vid datorn och för in poäng från domarnas protokoll i datorsystemet (Hundaktiv). Häftar ihop protokoll och skriver dit totalpoäng, ev uppflytt samt placering. Går igenom alla poäng en extra gång när klassen är slut och jämför med huvudprotokollen så att det inte blivit fel nånstans (gör oftast med en medhjälpare, t ex springaren). För att mata in uppgifter i Hundaktiv behövs en liten introduktion till tekniken (testköra lite innan tävlingen/medan vi sätter upp inför tävlingen) men det är inte svårt!

DJ kollar att all musik fungerar och hur hög den är så att hen kan hålla en hyfsat jämn musiknivå (dom tävlande ska höra musiken, hunden ska höra kommandona och ingen ska få tinnitus). Om musik saknas för ett ekipage som är på plats ska DJ påtala detta. Spelar sen musiken. Man kan vara flera som hjälps åt om det känns stressigt/läskigt. För att vara DJ behövs en liten introduktion till tekniken (testköra lite innan tävlingen/medan vi sätter upp inför tävlingen) men det är inte svårt!

Prisutdelare – sköter prisutdelningen med rosetter, protokoll, priser. Är ibland den som sätter ihop prispåsar/prisbord (med stöd från TL/sponsoransvarig).

Musikinlämningsansvarig (om tävlingen har inlämning av musik via email).
Lyssnar på hela låtarna. Säger till den tävlande om låten inte fungerar. Försöker även säga till om den tävlande har en för lång/för kort låt för klassen eller en låt med väldigt dåligt ljud (men det är i slutänden den tävlandes ansvar att ha lämnat in korrekt musik, inte funktionärens). Lägger över musiken på ett USB (och ett extra USB som backup).

Personal i fiket – Plockar fram och sköter försäljningen i fiket. Kokar kaffe/vatten och gör ibland korv/varma mackor eller dylikt. Oftast sköts inköpen till fiket separat men ibland kan man behöva handla nåt som missats på vägen till klubben. (Vid sjukdom hos annan funktionär kommer tävlingsledaren ev försöka övertala fikapersonalen att ta över annan uppgift då fiket om det krisar går att köra som självservice)

Bärare hjälper till att plocka bort agilityhinder, ställa ut bord för domare, DJ och TL, ställa i ordning tävlingsbanan före tävling. Hjälper till att ta bort alltihop och ställa tillbaka agilityhindren efter tävlingen. Samma personer behöver inte vara både före och efter bärare utan man kan byta.

Sponsoransvarig fixar priser till tävlingen. Man kan vara flera som delar på jobbet. Måste kolla med styrelsen vilka regler som gäller (t ex är Agria huvudsponsor för svensk freestyle så vi får inte ha sponsring från andra försäkringsbolag).

Domare behöver man gå en kurs för att bli. Domaren är den som dömer programmen under tävlingen.

Tävlingsledare behöver man också gå en kurs för att bli (mest självstudier). Som TL ansöker om tävling, AFC; AFEC. Fixar domare. Håller koll på antal starter och fixar extra domare (eller lottning). Skickar ut PM. Gör domarschema och funktionärsschema. Beställer rosetter. Kollar betalningar. Kollar startlistor så att ingen hund är anmäld med felaktig info (så långt det är möjligt). Kollar startlistor så att hundar & förare får minst fem starter mellan sina starter och funktionärer får tid till uppvärmning/belöning av hundar efter/före funktionärsuppdrag. Ser till att domarprotokoll, startlistor och PM skrivs ut. Ser till att allt iordningställs inför tävlingen (och efter tävlingen). Svarar på frågor från dom tävlande före/under tävlingen. Ser till att allt flyter under tävlingsdagen och att inga regler bryts på tävlingsområdet. Bevakar banvandringen. Godkänner resultat efter tävlingen. Allt behöver inte göras av samma person, vi har oftast en person som gör förberedelserna/efterberedelserna och en/två personer som är i tjänst på tävlingsdagen och vissa saker går att delegera.